Vid vattenskada

Ta omedelbart kontakt med ditt försäkringsbolag och styrelsen


Skadan i din bostadsrättslägenhet

Din tilläggsförsäkring för bostadsrätt gäller för den del du är underhållsskyldig för enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Föreningen ska utan dröjsmål informeras om skadan av dig och det är föreningen som ska se till att skadan besiktigas och undersöks, enligt sin undersökningsplikt såsom fastighetsägare.

När skadan är besiktigad och skadeorsak, omfattning samt vilka nödvändiga åtgärder som krävs för återställandet klarlagts, kan fördelning göras över vad du som bostadsrätts- havare svarar för respektive vad föreningen svarar för. Föreningen kontaktar sitt försäkringsbolags fastighetsförsäkring för sin del och du får besked om vilken hjälp du kan få via din bostadsrättstilläggsförsäkring hos oss.

Vi vill informera dig om att du har underhållsansvar och reparationsplikt för alla skadehändelser i din lägenhet förutom brand- eller vattenledningsskada (läckage från trycksatt kall- eller varmvattenledning), under förutsättning att du inte vållat skadan. Som bostadsrättsinnehavare är man normalt underhållsansvarig för bl.a ytskikten (på golv, väggar och tak), hushållsmaskiner, sanitetsporslin, glasrutor etc.

Ersättning lämnas maximalt upp till föreningens självrisk på fastighetsförsäkringen, som i första hand skall reglera skadan. Om ersättning genom fastighetsförsäkringen inte blir aktuell, på grund av exempelvis självriskens storlek eller att de skador du ansvarar för inte omfattas, kan ersättning lämnas för den egendom som du är underhållsansvarig för även om fastighetsförsäkringen inte blir berörd.

Då en bostadsrättsinnehavare inte har något underhållsansvar för skador i bjälklag och i väggar har föreningen, eventuellt med hjälp av sin fastighetsförsäkring, att bekosta erforderliga reparationsåtgärder som exempelvis rivning, avfuktning (inkl. elförbrukning) och reparation och återställande av sådan egendom.

För vår handläggning måste vi ta del av följande:

– Bostadsrättsföreningens stadgar.

– Foton (översiktsbilder samt eventuella detaljbilder på skadan).

– Ritning eller skiss på skadade utrymmen med måttuppgifter.

– Besiktningsrapport från fukttekniker.

– Uppgifter om vilka ytskikt som berörs av skadan samt deras ålder.

Lämna ett svar