Lägenheterna

Det finns:  54 lägenheter i fastigheterna.

6 st 4:or (84 km)

24 större 3:or (70 km)

6 mindre 3:or (64 km)

12 2:or (53 km)

6 1:or (28 km)

Så här ser 2:orna ut. Finns 12 sådana. 6 lika och 6 spegelvända.

 

Exempel på en 3:a 70 kvadrat

3rok70