Självdragsventilation

Självdragsventilation

I hus med självdragssystem finns det ingen mekanisk fläkt som är på kontinuerligt. Temperaturskillnaden mellan ute och inne gör så att luftväxlingen fungerar. Ett självdragssystem fungerar bäst på vintern då temperaturskillnaderna mellan ute och inne är stora.

Genomskärning av hus med självdragssystem.

Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom springor, otätheter och ventiler i huset. Den förorenade rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och genom en frånluftskanal från kök och badrum.
Bild: Bo Reinerdahl

Murstocken är husets hjärta

Hur väl självdragssystemet fungerar beror även på hur huset används. Murstocken är husets hjärta och fyller en viktig funktion för ventilationen i hus med självdrag. Värmen som bildas i murstocken när man eldar i en panna, kakelugn eller kamin hjälper till att driva på ventilationen liksom mängden syre som krävs för att förbränningen ska fungera. Även den varma inomhusluften driver på luftväxlingen.
Vid byte av uppvärmningssystem till värmepump eller fjärrvärme kan det bli problem med ventilationen. Det gäller att vara uppmärksam så man inte får problem med fukt och dåligt inneklimat.

För- och nackdelar

Självdragssystemet är tyst och okänsligt för elavbrott. Det kan dock medföra dålig ventilation i enplanshus och det finns risk för bakdrag och kallras vid tilluftsventilerna. Bakdrag innebär att luften går in istället för ut genom frånluftsventilerna i kök och badrum. Kallraset kan göra att man inte kan utnyttja utrymmen under och i närheten av tilluftsventilerna, speciellt under kalla perioder. Det finns också risk för låg luftväxling sommartid när temperaturen inne och ute är lika.

Beroende på husets utformning och läge i terrängen kan självdraget också bli för stort och man får en för stor luftomsättning med ökade uppvärmningskostnader som följd.

I vissa vädersituationer kan man även få övertryck inne i huset. Då kan rumsluften pressas ut genom väggarna och fukten i luften kan kondensera inne i väggen och skapa förutsättningar för mögel- och bakterietillväxt.

Man kan heller inte styra hur luften kommer in i huset. Speciellt i hus som tätats på ett felaktigt sätt och där ventilerna har tagits bort kan tilluften leta sig in i huset från husets grund. Det går då inte att på ett bra sätt filtrera den luft som tas in. Ofta får man in en unken lukt i huset, utan att denna behöver bero på mögel. Finns det radon i marken och husgrunden kan radongashalten öka inne i huset.

Eftersom det saknas kanaler och möjligheter att styra luftflöden i ett självdragssystem går det inte att återvinna värmen som går ut med ventilationsluften.

Förstärkt ventilation

Du kan förstärka ett självdragsventilationssystem med en fläkt som är styrd av utelufttemperaturen. Den startar då det till exempel är mer än 10 grader och fläkten gör så att ventilationen fungerar trots små temperaturskillnader ute och inne.

Åtgärder mot kallras

Har du problem med kallras så kan du se över ventilerna. Idag finns det ventiler med kallrasskydd, eller självreglerande uteluftsventiler som begränsar luftflödet när det är riktigt kallt ute.

Lämna ett svar