Mäklarfrågor

Föreningen
I månadsavgiften ingår:
☒ Värme ☐ Hushållsel ☐ Gas ☒ Vatten
☐ Vindsförråd ☒ Källarförråd ☐ Förråd ☐ Kabel-TV
☒ Övrigt: Matförråd

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning?
☒ Ja inom 6 mån ☐ Ja inom 12 mån Nej     

Eventuell överlåtelseavgift:
900 kr. Debiteras: ☒ Köpare ☐ Säljare

Eventuell pantsättningsavgift:
500 kr ☐ Totalt ☒ Per pant

Godkänns juridisk person?
☐ Ja ☒ Nej

Eventuellt hembud
☐ Ja ☒ Nej

Äkta eller oäkta förening?
☒ Äkta förening ☐ Oäkta förening

Trappstädning sköts av:
☐ Medlemmarna ☒ Städfirma

Är det ok med delat ägande?
☐ Nej ☒ Ja Minsta ägarandel: 10%

Fastigheten
Fastighetens byggår: 1958

När förvärvade föreningen fastigheten?
År: 2007 Månad: Nov

Äger föreningen marken?
☐ Ja ☒ Nej, den upplåts med tomträtt.

Byte av stammar:
Kök ☐ Renoverat ☒ Bytt År: 2015
Bad ☐ Renoverat ☒ Bytt År: 2015
Ventilation ☐ Renoverat ☐ Bytt År:      

Byte av elstammar:
☐ Renoverat ☒ Bytt År: 2015
☒ I fastigheten ☒ I lägenheten

Finns 3-fas el indraget?
☒ Ja ☐ Nej

Är grunden ok?
☒ Ja ☐ Nej, följande behöver åtgärdas:      

Är fasaden putsad?
☒ Ja, år 2000-2001 + balkonger ☐ Nej ☐ Nej, men följande planer finns      

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten?
☒ Kolfilterfläkt ☐ Fläkt kopplad till ventilationen

Vad är det för uppvärmning i fastigheten?
☒ Fjärrvärme ☐ Direktverkande el ☐ Annat:   

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten?
☒ Nej ☐ Nej, men följande har diskuterats:      

Antal lägenheter i föreningen?
54 st. Varav 4 med hyresrätt. Storlek på hyresrätterna 1:a, 2:a och 2 st 3:or

Planeras försäljning av någon hyresrätt?
☐ Nej ☒ Ja, nämligen: samtliga då hyresgäst självmant avflyttar

Antal lokaler i föreningen?
2 st. Hyresgäster:      . Kontraktstid:       år.

Gemensamma utrymmen
☒ Tvättstuga ☒ Torkrum ☐ Solarium ☐ Bastu ☐ Festlokal
☒ Samlingslokal ☐ Uteplats ☐ Terrass ☒ Cykelförråd
☐ Övrigt: källarförråd, matkällare, barnvagns/cykelrum

Har föreningen tillgång till några garageplatser?
☐ Nej ☐ Ja, ingår ☒ Ja, uthyres  550:-/mån.
☐ Ej kö ☒ Kö, finns inga lediga platser just nu.

Har föreningen tillgång till några parkeringsplatser?
☐ Nej ☐ Ja, ingår ☒ Ja, uthyres 250:-/mån.
☐ Ej kö ☐ Kö

Finns kabel-TV?
☐ Nej ☐ Ja, ingår i avgiften Ja, beställs direkt hos leverantör.
Leverantör: Comhem

Finns bredband/ADSL/kabeluppkoppling?
☐ Nej ☒ Ja, beställs direkt hos leverantör.
Leverantör: AllTele Fiber

Finns det bygglov för balkonger?
☒Nej ☐ Ja,      

Råder det eldningsförbud i fastigheten?
☐ Nej ☒ Ja

Övrig info som kan vara nödvändig vid försäljning:
Att påminna köparen att den måste skaffa Bostadsrättstilläggsförsäkring samt kolla om det finns ett uttag som det står AllTele på i hallen. Det har visat sig att flera medlemmar inte har låtit installera uttaget, trots att det tydligt framgått att det var kostnadsfritt, vilket har inneburit en merkostnad för föreningen, då mäklare sagt att det finns bredband. Skadar inte heller att påminns om att skaffa elabonnemang.

Vart skickas ansökan om medlemsskap?
Brf Porlabacken 1 Adress: Porlabacken 37, 124 70 Bandhagen

Föreningen förvaltas av:
Storholmen Förvaltning AB. Adress: Pastellvägen 6, 121 36 Johanneshov
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Telefon: vx 08-775 72 00 Adress: Box 1353, 111 83 Stockholm